Välkommen till BTS musik, nya hemsida

Mitt namn är Tomas Sahlberg och jag jobbar som instrumentalpedagog , ensembleledare , dirigent och arrangör, och jag har ofta stött på problemet med att hitta bra musik-arrangemang till min orkester. Det är inte så att de arrangemangen man kan köpa är dåliga, men att man rätt och slätt inte har den "rätta" besättningen i sin orkester/ensemble.
Min kunskap som arrangör/instrumentatör kommer då till användning! Jag arrangerar musik som passar för de instrument jag har till hands.

Sedan några år så jobbar jag på Mariestads musikskola.
Här undervisar jag på träblåsinstrument och leder även två orkestrar:
Juniorblåset samt Mariestads Blåsorkester. Till båda dessa orkestrarna tar jag fram noter för alla konsertprojekt och framträdanden. Skräddarsydda arrangemang och kompositioner.
Läs mera på sidan ARRANGEMANG och KOMPOSITIONER